Crypto Long & Short: wat investeerders mis hebben over volatiliteit (en niet alleen voor Crypto)

In een week waarin we er opnieuw aan worden herinnerd hoe sterk het sentiment kan verschuiven op crypto-activamarkten, is het gepast om te kijken naar de rol die volatiliteit speelt in onze verhalen, onze portefeuilles en onze psyche.

Ik wil ook onderzoeken wat vluchtigheid niet is, aangezien het spook ervan een onevenredige invloed krijgt in tijden van onrust

Deze verwarring is niet uniek voor cryptomarkten – volatiliteit wordt in alle activagroepen verkeerd begrepen. Zoals met vrijwel alle marktstatistieken, heeft het echter specifieke nuances wanneer het op onze branche wordt toegepast.

Laten we eerst eens kijken wat we bedoelen met volatiliteit. Technisch gezien is het de mate waarin een activaprijs in beide richtingen kan schommelen. In het algemeen bedoelen we met „volatiliteit“ gerealiseerde volatiliteit, die is afgeleid van historische prijzen. Dit kan op verschillende manieren worden gemeten – bij Bitcoin Era nemen we de geannualiseerde voortschrijdende standaarddeviatie van 30 dagen van dagelijkse natuurlijke logboekopbrengsten.

Impliciete volatiliteit vertegenwoordigt marktverwachtingen van toekomstige volatiliteit, zoals afgeleid uit optieprijzen. Hierover later meer.

De volatiliteit van activa is een belangrijk onderdeel van het verhaal, vooral in cryptomarkten, die in de hoofden van veel beleggers worden geassocieerd met volatiliteit. Een onderzoek onder institutionele beleggers, dat eerder dit jaar werd uitgevoerd door Fidelity Digital Assets, wees volatiliteit aan als een van de belangrijkste belemmeringen voor investeringen.

Dit komt doordat veel beleggers volatiliteit en risico combineren. Dit is een fundamentele beleggingsfout die meer zegt over onze psychologische aard dan over ons inzicht in portefeuillebeheer.

Kijk naar binnen

Wij zijn, als soort, risicomijdend, en hebben het nodig gehad om te overleven. Dit strekt zich uit tot ons vocabulaire – een hoger risico betekent ook de mogelijkheid van hogere beloningen, maar je hoort niemand beweren beloningsavers te zijn. „Risico“ zal voor altijd geassocieerd worden met iets slechts, vooral als het om investeringen gaat. Beleggingsadviseurs waarschuwen niet voor ‚opwaarts risico‘.

Onze afkeer van risico’s als het om financiën gaat, is begrijpelijk. Risico impliceert onherstelbaar verlies, wat voor sommigen een totale ondergang kan betekenen. Toch wordt de mate van onze afkeer over het algemeen niet gecompenseerd door het daadwerkelijke mogelijke verlies, vooral in volwassen markten waar een neerwaartse trend kan worden beheerd. Met andere woorden, onze angst voor risico’s is misschien verstandig, maar is meestal niet rationeel.

Door volatiliteit en risico samen te brengen, is het eerste ook iets dat moet worden vermeden, vinden de meeste beleggers. Toch is volatiliteit niet hetzelfde als risico. Volatiliteit is een metriek, een getal, een maatstaf. Risico is een dubbelzinnig concept.

Een hoge volatiliteit houdt in dat de prijs flink kan stijgen. Het betekent ook dat het scherp naar beneden kan komen, en die mogelijkheid om ons schade te berokkenen is wat ons ertoe brengt het te verwarren met risico’s en het instinctief te vermijden.

Het feit dat de CBOE Volatility Index (VIX), die de S&P 500 impliciete volatiliteit meet, ook wel bekend staat als de “Fear Index”, geeft een idee van wat een slechte rap-vluchtigheid heeft.

Het door elkaar halen van de twee concepten leidt ons naar een andere potentieel gevaarlijke scheiding: als we volatiliteit gelijkstellen aan risico, dan impliceren we dat we risico kunnen meten. We kunnen het niet. Risico is gebaseerd op het onbekende. Slechte dingen kunnen gebeuren vanuit elke richting, op elk moment, met elke snelheid, in een oneindige reeks vormen en configuraties.

Volatiliteit daarentegen is kenbaar. Door te suggereren dat het risico bekend is, kunnen we de potentiële schade onderwaarderen.

Een verhaal vertellen

Niet alleen is de vluchtigheid kenbaar; het kan ons ook veel vertellen over een bepaald activum. Over het algemeen geldt: hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het rendement – maar niet altijd. Bij het samenstellen van een portefeuille dienen de relatieve volatiliteit te worden vergeleken met de relatieve historische rendementen om te beoordelen of het extra “risico” het waard is.

Relatieve historische vluchtigheden en rendementen komen niet altijd overeen

De vluchtigheid van ether (ETH) en Litecoin (LTC) over 30 dagen waren bijvoorbeeld vergelijkbaar, terwijl de rendementen over dezelfde periode aanzienlijk verschilden. (Merk op dat historische prestaties geen garantie zijn voor toekomstige prestaties, en dit is geen beleggingsadvies.)

We kunnen niet alleen verhalen verzamelen over de recente (“gerealiseerde”) volatiliteit, we kunnen ook de verwachtingen van beleggers over volatiliteit in de toekomst berekenen via optieprijzen. Als deze „geïmpliceerde“ volatiliteit hoger is dan de gerealiseerde volatiliteit, vertelt dat ons dat beleggers verwachten dat de volatiliteit zal toenemen. Het impliciet gerealiseerde verschil was in het verleden positief, maar bereikte eerder deze week het breedste punt in meer dan een jaar. Dat is de markt die zegt „maak je vast“.